Svet-Stranek.cz
Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace
Třída 2.

Domácí úkoly:Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace

Domácí úkoly

18. 2.
Čj - učebnice 56/11 do malého sešitu
M - PL 31 (Ti, kteří nestihli)

16. 2.
Čj - PL 36
Hv - Lev - zopakovat, kdo ještě nehrál na jedničku - doučit se.
Hodně dětí má do plavání průkazku, kdo bude celé pololetí vozit jízdenky, přineste si v úterý 16 jízdenek. Uschovám je ve škole, abyste na ně nemuseli stále myslet.

15. 2.
M - PL 40
Aj - PS 38

14. 2.
Čj - PL 11
M - PL 39

13. 2.
Čj - PL 9

12. 2.
Čt - čítanka str. 75, do sešitu odpovědět na otázky 1 a 2 (jen dole).
Nezapomeňte, že zítra jedeme do plavání. Ze školy odcházíme po první hodině.

29.1.
M - PS 6/8 dokončit

24. 1.
Čj - PL 11
M - PS 6/4 zbytek (kdo nestihl 6/2 - dokončit)
Aj - PS 37 - nahoře (domalovat z učebnice), popsat z nabídky

23. 1.
M PS 2/1 + doplnění, pokud někdo něco nestihl dopočítat
Písanka - dokončit - kdo nestihl
Čt - vlastní četba

22. 1.
nejsou

19. 1.
Čt - vlastní četba
Hv - flétna - 1. řádek Lva se každý bojí

18. 1.
Aj - dobrovolný domácí úkol - poslech videa: https://www.youtube.com/watch?v=maP-Z3ypoQI
Zítra pololetní písemná práce z matematiky včetně geometrie. 

17. 1.
Čj - PS 38 - oprava
Zítra píšeme pololetní písemnou práci z českého jazyka.

16. 1.
Čj - PS 37/2 (Kdo nestihl ve škole)
M - PL 28 - dokončit
M - dobrovolný úkol - informace o prvním letadle. Několik dětí si vybralo dobrovolný domácí úkol - zjistit informace o prvním letu z internetu. Budou za něj ohodnoceni do bodování. Úkol není povinný, ale pokud si jej děti ve škole vyberou, měly by jej už splnit, pokud je to v jejich silách. Nabízím pouze několik kusů a úkol může tedy dostat jiné dítě. 

15. 1.
Čt - čítanka 68-69/1,2,3 do sešitu
M - PS 4/3

12. 1. 
Čj - oprava v malém sešitu
Čt - vlastní četba

11. 1.

Aj - PS 33 dokončit


10. 1.

Čt - str. 60  - Štědrovečerní nadělení, do sešitu čtení vypsat nadpis a všechna slova začínající na písmeno S, která obsahují dlouhou samohlásku (7 slov).

M - PS 2/5

Zítra jsou třídní schůzky. Prosím podepište v ŽK.


9. 1.

Čt - vlastní knížka

M - Ti, kteří nedokončili pracovní list + opravy v PS

Přinést 30,- na pondělní představení.


8. 1. 

Čt - 57/1, 2, 3

M - PS - 3/1


5. 1.

Čt - čítanka str. 55/1, 2, 3 (přečíst, písemně odpovědět na otázky do sešitu čtení). V pondělí čtení na známky.

M - opravy v PS 

Aj - PS 35

Hv - Kdo ještě nehrál na jedničku Sedí liška pod dubem, ať si docvičí.


4. 1.

M - PS 1/4

Aj (na zítřek všichni) - slovníček vybarvit a napsat česky (psacím písmem)

Zítra všichni slovníček s sebou. Pracovní sešity jsou ve škole.


3. 1.

Čj - PL 8


21. 12.

Informace k zítřejšímu dni najdete ve vzkazech.

Čj - kontrola oprav v PS

Aj - slovní zásoba uč. str. 33, použití Point ... (Ukaž...), Touch your hair, ... (Dotkni se vlasů, ...)


20. 12.

Zítra vycházka s myslivci opět odpadá. Důvodem jsou teploty, které budou pravděpodobně nad nulou. Děti by byly příliš umazané. Vyučování tedy proběhne dle rozvrhu. Místo poslední hodiny Prv bude Hv. Flétnu a složku s sebou. 

Děti tedy mají ještě i zítra možnost odprezentovat svoji knížku. Vzhledem k tomu, že jim nechci krátit čas dvou měsíců na čtení, mohou ti, kteří ještě knížku nedočetli, přinést zápis až 3. ledna. Svátky jsou pro tuto činnost ideální:-)

Děti samozřejmě na prázdniny žádné úkoly nedostanou, prosím ale, abyste nezapomínali každý den číst. 


19. 12.

Čj - PS 32/1 dokončit

V pátek budeme mít vánoční besídku. Děti si přinesou pouze psací potřeby a úkolníček. Prosím také o doplnění pravítek a nůžek do pouzdra. Během besídky si děti budou předávat dárečky. Každé z dětí si vylosovalo jednoho kamaráda, pro kterého si připraví drobnou pozornost. Pokud budete voli dárek kupovaný, nepřekračujte prosím hodnotu 100Kč. Dárek může být ale klidně vyráběný, není nutné pořizovat nic drahého. 

Ve čtvrtek se prosím připravte ny vycházku s krmením zvěře. Nezapomeňte děti teple obléci. Venku strávíme 2-3 vyučovací hodiny. Do školy si děti vezmou jen matematiku. V případě nepříznivého počasí může být akce opět zrušena. Případné info o zrušení najdete v úkolníčku ve středu.

Tento týden nemají děti v rozvrhu z důvodu různých akcí Tv ani Prv.


15. 12.

Čj - opravy v PS a malém sešitu, včetně sešitu čtení

M - kontrola stran 26 - 27, případně dokončit (nevypracované máme pouze cvičení  27/5 - to ponechejte prázdné.)


14. 12.

M - PL 4 sloupce nahoře

Aj - Zopakovat slovní zásobu z lekce, příští týden opakovací test 3. lekce.

      PS 25 (Sešity děti dostanou zítra.)

Nezapomeňte na domácí četbu a zápis do sešitu čtení. Blíží se konec období listopad - prosinec a děti mají odprezentovat druhou knížku. Nenechávajte vše na poslední chvíli, v pondělí je koncert, v pátek vánoční dopoledne u skřítků.

Zítřejší vycházka s myslivci se odkládá. Děti si přinesou pomůcky dle rozvrhu.


13. 12.

Čj - zkontrolovat opravy v PS a malém sešitu

Čtení - str. 49/1, 2 (do sešitu čtení) - až na pondělí

Písanka - str. 16 - kdo nestihl, dokončit - až na pondělí

M - PL cvič 61 celé

Některé děti ještě nepřinesly 50,- na pondělní koncert.


12. 12.

Čtení - čítanka str. 48, číst, do malého sešitu písemně odpovědět na otázky za článkem (u ot. č. 3 jen druhá polovina). Pokračovat za předchozími otázkami, není nutné psát na novou stranu. 


11. 12.

Prosím o zaslání 50,- na pondělní koncert. Některé děti již dnes přinesly. Děkuji.


8. 12.

Čtení - str. 47. Přečíst a zapsat do malého sešitu čtení nadpis, vynechat řádek, odpovědět stručně na otázky 1, 2, 3, 4


7. 12.

M - PL 23, opravy v PS

Aj - PS 22, slovníček naučit, procvičit všechny spojení I like..., I don´t like..., Do you like... ?, Be cereful! Are you hungry?


V pátek 8. 12. odpadá sportovní kroužek.

V pondělí 11. 12. jdeme do Vidy. Do školy přijdou děti v obvyklý čas. S sebou si vezmou svačinu, 2 jízdenky na 60 min nebo průkazku. Všechno učení mohou nechat doma. Úkoly z pátku jsou až na úterý.


6. 12.

Čj - PS 28/3

Čt - čítanka str. 44

Písanka - str. 15 dokončit, komu chybí str. 14, stačí doplnit 2. - 4. řádek


Vážení rodiče, na začátku roku jsme nastavili systém čtení tak, aby byl pro děti lákavější. Děti mají možnost číst doma vlastní četbu, kterou si vyberou. Čtení není zapisováno každodenně do úkolníčku, ale děti mají číst minimálně 10 minut denně nahlas. V ideálním případě stručně povídají, co se dozvěděly. Řada dětí toto skutečně dělá, způsob má dobré ohlasy a něteří si nosí knížky i do školy pro volné chvilky. U těchto dětí vidíme výsledky. Mnozí ale na tuto domluvu zapomněli a nečtou dostatečně. Při dnešním prověřování (doma připravovaného textu!!!) se u řady děti projevilo zhoršení. Známku ze čtení najdete v ŽK. Chci Vám připomenout, že čtení je velmi důležitým základem pro zvládání dalších úkolů ve škole, obzvláště při porozumění zadání k úkolům, orientaci v práci, ... Nepodceňujte jej prosím. Neulehčujte dětem práci tím, že jim např. zadání D. Ú. předčítáte. Nechejte je úkoly samy číst a orientovat se v nich. Dopomoc volte až ve chvíli, kdy si dítě skutečně neví rady. 


PS: Výkony třídy se nyní pohybují mezi 4 - 50 slovy za půl minuty. 


Náměty na zajímavé čtení pro děti, o které jste mě žádali, najdete v základních informacích o třídě.


Ve vzkazech najdete další informace o Vánočním koncertu.

Krom toho nás čeká také návštěva Vidy. Poukázku zdarma jsme na tuto akci obdrželi od ředitele školy za přípravu vystoupení k Rozsvěcení stromku.


5. 12.

Čj - opravy v PS - stačí na středu

Čt - čítanka 42-43, číst, oprava v malém sešitu

M - Ti, kteří nestihli - opravy, případně dokončení PS 22/1, 2, 5, 6, 9. Ostatní mají sešit u mě.


4. 12.

Čj - opravy PS (Některé děti sešit nemají, zůstaly u mě, dostanou je až zítra. Kontorolovat opravy budeme tedy až ve středu.)


1. 12.

opravy


30. 11.

Během zítřka se budeme ještě připravovat na nedělní vystoupení, půjdeme také ven. Děti prosím dobře oblečte, ať jim není zima. Venku strávíme zhruba jednu vyučovací hodinu. 

Pracovní sešit z Aj jsme vybrali, zítra bude Aj.

Z těchto důvodů přesouváme SKŘÍTČÍ DEN až na pondělí. Zítra si tedy děti vezmou dle rozvrhu Čj, M a Aj.


29. 11.

Čj - zkontrolovat a dokončit PS str. 25

M - PL rýsování úseček do mapy


28. 11.

Čj - PL 18


23. 11.

Čj - PL 7 dokončit


22. 11.

Čj - PL slova protikladná

M - kdo nedokončil PS 20/7 - dokončit


21. 11. 

Čj - PS 24/3, soutěž.

M - PS 20/2

Děti mají v úkolníčku lístek s informacemi k vánočním dílnám, fotografování a rozsvěcení stromečku. Prosím projděte všechny a pošlete zítra návratky a peníze. Děkuji.


20. 11.

Čj - opravy v PS

M - Ti, kteří nedokončili soutěž (22/8, 31/1, 32/1,2)


16. 11.

Dokontrolovala jsem zpětné opravy v PS matematiky. Na některé ze stránek dole objevíte velkou hvězdičku. Je to značka, pokud je od začátku sešitu vše správně opraveno. Není-li hvězdička až na konci naší práce, znamená to, že jste ještě někde přehlédli chybu a je třeba se tam vrátit. Opravy prosím kontrolujte, je důležité, aby děti věděly, co dělají nesprávně. 

Pokud je třeba opravit, píši vždy na okraj sešitu O:, pokud je vše správně, úkol v rámečku odškrtnu. Sešity dostanou děti v pondělí domů. 

Aj (D) - PS 17 

Čj - opravy ve malém sešitu Český jazyk a Čtení

M - opravy v malém sešitu Matematika


15. 11.

Čj - PL Pytle se slovy


14. 11.

Písanka - dokončit velké psací M, N

M - oprava čtvrtletní písemné práce na zadní stranu. Prosím podepsat a vrátit.

Některým dětem stále chybí v ŽK sebehodnocení. Na listu A4 si děti již minulý čtvrtek připravily pomocné otázky. Z nich mají vybrat informace pro ně důležité a zapsat do sebehodnocení v ŽK. List A4 není nutné doplnit celý ani ho odevzdat. 


13. 11.

Čj - PL 17

M - kontrola PS 18/1, 4, 6 (Děti, které docvičují na koberci s paní asistentkou, cvičení 6 nemají vypracované.)


10. 11.

Čj - žádný, ale nazapomeňte na sebehodnocení do ŽK.

Hv - Mámo, táto, nota d1

Prosím o podpisy známek v ŽK. 


9.11.

AJ (H) - slovníček 

          - PS str. 15


8. 11.

Čj - PL 10 - podtrhat druhy vět a naučit se vyprávět vtip.

M - PS 16/1 - Otázku Kolik centimetrů chybí do 1 metru vynechejte.


7. 11.

Čj - PL 6 - napsat na každé písmeno abecedy jedno vlastní jméno + úkoly dole.

M - PS - 18/5

I přes několikeré vysvětlování a vypisování, jsou stále děti, které nemají opravené chyby v pracovním sešitu. Včera paní asistentka prošla s každým dítětem jeho pracovní sešit a vypsala vše, co chybí do úkolníčku. I přesto dnes opět někteří opravy nemají. Zítra proběhne kontrola.

Písanka - pouze pro některé - doplnit řádky označené písmenem D. Nepsaat dopředu nic dalšího. (Pro nemocné - dopsat v písance r, n.)

Čt - nezapomeňte se rovnou pustit do další četby.


6. 11.

Čj - PL - z tabulky poskládat věty.

M - opravy dle deníčku. 3. 11.

Kdo má vše v pořádku, úkoly nemá. Pěkný víkend!

Čj - všechny opravy v PS opravit, vyznačit žlutou
Písanka - postupně přes víkend doplnit písanku, špatné tvary procvičit sami.

Čt - vlastní četba


2. 11.

Čj - PS 20/1,2,3 - dokončit

M - PS 16/5 na pátek, + důkladně projít opravy v PS, vynechávky a doplnění, opravit a vyznačit žlutě!!! Kontrola po víkendu.

Aj D - slovní zásoba po str. 16, my - your, Is it my pen?, This is your book, ...

Písanka - postupně přes víkend doplnit písanku, špatné tvary procvičit sami.


1. 11.

Čj - PS 19/1,2,3

M - PL malý

Čt - text k písničkám Štědrej večer, Svatá doba, Pásli ovce valaši - není nutno umět zpaměti, pouze dobře číst.


31. 10.

Čj - PL 13

M - PS 16/4


30. 10.

Nezapomeňte zapsat dočtenou knihu. Zítra je poslední den.


25. 10.

Aj - PS str. 12, dále procvičit povely colour (vybarvi), match (přiřaď), point (ukaž), touch (dotkni se). Kdo neměl PS, přepsat str. 13

M - opravy, případně doplnění ve všech sešitech

Čj - opravy, případně doplnění ve všech sešitech

Čt - dočíst vlastní knihu a zapsat do sešitu čtení. Poslední možnost je v úterý.

Písanka - str. 6 - dokončit písmeno t


Vši se vyskytly u více dětí, stále prosím kontrolujte vlasy!


Dnes jsem dětem zapomněla připomenout informaci o dalším Skřítčím dnu, který bude v pondělí. Omlouvám se. Prosím všechny, aby si tedy v pondělí přinesli opět své skřítčí oblečení. Tentokrát budeme ale ve škole, takže není potřeba mít oblek teplý. 

Děti v průběhu dne čekají různé hry, soutěže, luštění šifer a na závěr si budou ve Výtvarné výchově vyrábět skřítky. 


24. 10.

Čj - PS 16/1 + obrázek dráček

M - PL 14

Čt - vlastní četba


Důležité upozornění

Ve třídě se vyskytly vši. Prosím abyste informaci nepodcenili a minimálně tři dny dětem kontrolovali hlavy. Pokud se kdykoli objeví u kohokoli z dětí, prosím informujte mě, ať můžeme dát vědět ostatním rodičům. Děkuji.


23. 10.

Čj - PL 12

M - PL 8 (tabulka)

Čt - vlasatní četba


20. 10.

Čj - pouze opravy v pracovním sešitu i v malých sešitech Český jazyk, případněsešit Čtení

M - PL 24

Nezapomeňte číst vlastní četbu, zapsat do sešitu Čtení a přinést i s knížkou do školy nejpozději do konce října.


19. 10.

Čj - PL 11

M - PL 23 dokončit

Aj D + H - do nového sešitu Slovníček Aj - vybarvit obrázky a doplnit český překlad

Příští týden bude Aj přesunuta na středu (čt + pá  jsou podzimní prázdniny). 

Prosíme, aby si děti přinesly pracovní sešit ve středu.


18. 10.

Čj - PS str. 12 - dokončit

M - PL 23 - cvičení 46 - levá polovina

Čt - Všichni do konce října dočtou vybranou vlastní knížku. V kterékoli hodině čtení ji představí ostatním dětem. Do sešitu Čtení zapíší na novou stranu název knížky, autora a vymyslí si 1 větu o knížce, kterou zapíší. Zbytek strany vyzdobí obrázkem. Pro ostatní si připraví krátké minutové povídání, o čem kniha pojednává. 


17. 10.

Čj - opravy v malém sešitu

Čt - naučit slova 1. sloky Lachtani


16. 10.

M - Ps 8/8


13. 10.

Čj - PS str. 17

Čt - nezapomeňte číst


12.10.

M - PS 7/6

AJ D (skupina Del Favero) - slovní zásoba po str. 12 (Can you see ..., Can zebras run, ..), PS str. 11 (nahoře). Domalovat obrázky Rodnyho. Najdete je v učebnici během celé lekce 1. Jde o malé nenápadné obrázky - vždy Rodny se zvířaty. Příští hodinu opakovací test - 1. lekce. 

AJ H (skupina Hájková) - PS str.8,9 (pouze ti žáci, kteří nemají stránky doplněné), PS str. 10 (cvičení Read and match.)

- slovní zásoba (slovní zásoba, používané věty) po str. 8. 
Příští hodinu opakovací test - 1. lekce. 11. 10.

M - PL 12

Čt - vlastní četba. I když není zadáno nic, nezapomínejte číst aspoň 10 minut denně vlastní četbu.

Projděte si také malé sešity s opravami, nezapomeňte na sešity čtení, písanku, ...


10. 10.

Čj - PS 13/3, případně doplnit, pokud děti něco na stránce nestihly. Hádanka je pouze dobrovolná.

M - PL 11


9. 10.

Čj - PL 10

M - PL 10


6. 10.

Domácí úkoly děti nemají, prosím o opravy a doplnění ve všech sešitech i pracovních sešitech.


5. 10.

Čj - PL malý (s tabulkami slov)

M - PS 9/3

Aj D (skupina Del Favero) - slovní zásoba (slovíčka i použávané věty) po str. 8

                                   -doplnitPS9


4. 10.

návštěvníků stránky
celkem30 861
tento týden33
dnes33